#Πλαστική

Σύμφωνα με το Βρετανικό Συμβούλιο Βιοηθικής, τα Social Media ευθύνονται σημαντικά για την αύξηση των επεμβάσεων πλαστικής χειρουργικής!