Η Μάλτα βγάζει σπουδαίο μέλι...

Σήμερα και τα τρία νησιά μαζί, αποτελούν μια απ' τις μικρότερες σε έκταση χώρες στον κόσμο, σφύζουν από τουρισμό, είναι γεμάτα από ιστορία και ως χώρα, είναι μέλος τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τής Ζώνης τού Ευρώ.

Γράφει ο Σπύρος Παπαδόπουλος

Ο λόγος φυσικά για την Μάλτα.  Το μεγαλύτερο νησί της είναι – πιο άλλο – η Μάλτα, όπου σε αυτό βρίσκεται και η πρωτεύουσα της χώρας Βαλέτα. Το δεύτερο σε μέγεθος είναι το νησί Γκόζο και το μικρότερο απ' τα τρία, που τώρα πια μένει ακατοίκητο, είναι το νησί Κομίνο.

maltajpg

Το όνομα «Μάλτα» αποτελεί παραφθορά τής Ελληνικής λέξης «ΜΕΛÍΤΗ». Έτσι αποκαλούσαν το νησί στην αρχαία Ελλάδα – ονομασία που διατηρήθηκε και επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και την ονόμασαν έτσι, επειδή απ' τ' αρχαία χρόνια η Μάλτα φημίζονταν για το μέλι της που το παράγει έως και σήμερα ένα είδος μέλισσας το οποίο ζει μονάχα εκεί, φέρει την επιστημονική ονομασία «Apis Mellifera Ruttneri» και που σε πιο απλή γλώσσα είναι γνωστό ως «Μέλισσα τής Μάλτας». 

honey1jpg

 Το όνομα τού νησιού «Γκόζο» αποτελεί παραφθορά τού Ελληνικού «ΓΑΥΔΟΣ», όνομα που προέκυψε απ' την αρχαία ονομασία και τής δικής μας Γαύδου που λεγόταν «ΩΓΥΓΙH» αλλά και «ΩΓΥΓΙΑ» (που θα πει «Αρχέγονη», «Πρωταρχική»), λέξη η οποία με απλή αντιμετάθεση έγινε «ΓΩΥΓÍA», έπειτα «ΓΑΥΓÍΑ», μετά «ΓΑΥΔΙΑ» και εν τέλει «ΓΑΥΔΟΣ». 

 Το όνομα τού νησιού «Κομίνο» σημαίνει «ΚÝΜΙΝΟ» που, ως λέξη, το βρίσκουμε αναγεγραμμένο ως «ΚΟΥΜΙΝΟΝ» επάνω σε πέτρινες πλάκες απογραφής αποθηκών με αγροτικά προϊόντα των Μυκηναϊκών Χρόνων (13ος και 12ος π.Χ. αιώνας), χαραγμένες στην Γραμμική Γραφή Β.

 Το όνομα «Κομίνο» λοιπόν δόθηκε στο συγκεκριμένο Μαλτέζικο νησί, απλά επειδή σε αυτό παραγόταν κύμινο ήδη απ' τούς αρχαίους χρόνους, όπως γινόταν άλλωστε και στη μεγαλύτερη επικράτεια και των τριών νησιών μαζί.

  Για την "ιστορία" και μόνο να αναφέρω περαιτέρω ότι το «ΚΟΥΜΙΝΟΝ» με τη σειρά του αποτελεί παραφθορά τής λέξης «ΓΚΑΜΟΥΝ», πού 'ναι η αρχαία Σουμερική ονομασία τού μπαχαρικού. Κι όπως συμπεραίνουμε απ' τη λέξη και μόνο κι επειδή ως γνωστόν οι αρχαίοι Σουμέριοι δεν την πολυξέρανε τη θάλασσα, όταν δεν... δεν πήγαιναν για ψάρεμα.
 Πήγαιναν για κύμινο...