Ετοιμασίες για το Πάσχα

Ετοιμασίες για το Πάσχα στην Πάρο, 1965-1975. Φωτογράφος Ζαχαρίας Στέλλας. Αρχείο Μουσείου Μπενάκη